CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Čtvrtek 18.07.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie obce České Lhotice

První datovaná listina, která jmenovitě uvádí názvy našich osad je známa z roku 1329. Tou opat Jaroslav a převor Všeslav z konventu vilémovského postoupili újezd Bojanovský Jindřichu z Lichtenburka. A právě v této listině jsou ponejprv uváděny osady Lhotičky (nyní České Lhotice) a Hradiště. Osada Vedralka vznikla až v 17. století postupně dosídlením několika samot.

Jistě, existence těchto osad je podstatně starší, neboť území na nichž se rozkládají má pradávnou historii. Již více jak tři století před naším letopočtem v období halštatském a následně v období laténském zde žili, což je vědecky doloženo, Keltové, rod Boiu, kteří v těsném okolí dnešní osady Hradiště založili silně opevněné oppidum, jediné ve východočeském regionu.

Na přelomu tisíciletí již byla tato oblast osídlena Slovany. Po vyvraždění Slavníkovců to byli Přemyslovci, kteří tuto horskou, silně lesnatou krajinu přivtělili k Českému knížectví.

I následující staletí byla tato oblast málo zalidněna. Jeden z prvních údajů z roku 1677 udává počet duší ve Lhoticích 77 a Hradišti 64. Po určitém uklidnění, po uplatnění tolerančního patentu a následně patentu ručícím robotu, dochází v našem kraji k postupnému rozvoji zemědělství a drobných řemesel a potažmo zalidňování, takže v první polovině 19. století České Lhotice a Hradiště a Vedralka zaznamenávají 381 obyvatel. Tento počet s nevelkým kolísíním je i v začátcích 20. století a až do jeho poloviny více méně roste.

Druhá polovina tohoto století naopak přinesla absolutní zvrat v pojetí života našeho venkova. Vznikem JZD a centralizací řemesel do větších center ve městech dochází k postupnému vylidňování, takže dnes zde žije v České Lhotice s Vedralkou a Hradištěm pouze 106 obyvatel, což je zhruba čtvrtina původního stavu.

V současnosti, tedy na samém konci 20. stoleti, není zde v obci mimo dílnu ZD a soukromého, nevelkého chovu prasat a jediného soukromně hospodařícího zemědělce žádný podnikatel. Veškeré služby sídlí v Nasavrkách . Do obce dvakrát týdně zajíždí pojízdná prodejna. Tři hospody od padesátých let jsou uzavřeny, nyní zde nabízí služby bufet.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 09:44 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY