CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 16.07.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie obce Chroustovice

1349 - první historická zmínka o existenci Chroustovic. Stál zde již farní kostel, náležející k biskupství litomyšlskému.

1372 - prvním doloženým majitelem vsi byl Hereš, hofmistr královny Žofie, manželky Václava IV., používající v letech 1380 - 1382 přídomku z Chroustovic.

1406 - poprvé připomenuta tvrz chráněná rameny řeky Novohradky. Tvrz náležela Ferdinandovi z Chroustovic.

1418 - uvádějí se Chroustovice jako městečko. Městský znak je popsán takto: Ve zlatém poli na zeleném spodku sv. Jakub Velký.

15. století - vystřídala se v držení tvrze chroustovického statku řada majitelů.

16. století - tvrz získali bratři Albrecht a Slavata z Chlumu a Košumberka. Chroustovice byly spojeny s košumberským panstvím a tvrz přestala sloužit jako centrum samostatného statku.

1577 - připadly Chroustovice Zachariáši Slavatovi z Chlumu. Ten si v místech zpustlé tvrze postavil renesanční zámek jako budovu o čtyřech křídlech uzavírajících nevelké nádvoří.

1663 - koupil Chroustovice hrabě František Karel Libštejnský z Kolovrat a na Rychnově.

1676 - nechal hrabě starý zámek zbourat a na jeho základech začal stavět nový zámek v barokním slohu. Autorem byl pravděpodobně týž italský architekt, který pro Františka Karla Libštejnského budoval i zámek v Rychnově nad Kněžnou. Obě stavby mají mnoho shodných rysů. Při stavbě zůstala zachována původní čtyřkřídlá dispozice zámecké budovy, změnilo se však její vnitřní členění. Do přízemních bočních křídel byly také přemístěny kaple a kuchyně. K zámku přiléhal park ve francouzském stylu s četnými loubími a lipovou alejí.

1779 - majitelem chroustovického panství se stal hrabě Filip Kinský, současník a přítel Josefa II. Byl posledním českým pánem na chroustovickém zámku a ještě téhož roku zahájil jeho rokokovou přestavbu. Nejvýrazněji se změnilo jižní zahradní průčelí. Byl vybudován střední rizalit s tympanónem a před ním terasa se dvěma schodišti do parku. Východní křídlo zámku bylo zbořeno a nahrazeno kovovou mříží. Před hlavním severním průčelím zámku byl vybudován soubor hospodářských budov, které vytvořily čestný dvůr. Nově byly zřízeny zámecké interiéry a byl upraven zámecký park.

1823 - koupil panství kníže Karel Alexandr z Thurnu a Taxisu. Posledním majitelem z tohoto rodu byl kníže Albert Maria Lamoral. Knížecí rodina trvale sídlila v německém Řezně, do Chroustovic jezdívali jen zřídka a krátce.

1861 - zámek vyhořel. Při nákladných opravách dostala část fasád na vstupním severním průčelí zámku pseudobarokní podobu.

1919 - v rámci pozemkové reformy byl zámek státem vykoupen a přešel z vlastnictví Thurn-Taxisů do majetku Československé republiky.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 11:01 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY