CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Neděle 28.02.2021
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Moravský kras - horolezecká oblast

Cvičné skály Moravského krasu tvoří vápencové útesy v úzkých a zalesněných údolích. Vápenec má poměrně malou pevnost. Při horotvorném procesu byl vápencový masív rozčleněn puklinami a tektonickými posuny. Dnes má Moravský kras charakter náhorní plošiny rozryté hlubokými a ostrými údolími, ve kterých jsou vzácné krasové jevy, jeskyně, ponory a vývěry potoků. Vodní soustavu tvoří říčka Punkva z Pustého žlebu a Suchého žlebu a Křtinský potok pod Býčí skálou. S ohledem na ojedinělý přírodní charakter je Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí s řadou státních přírodních rezervací. Horolezecká činnost je zde omezena také s ohledem na provoz jeskyní.

Společně s Pálavou je Moravský kras nejstarší cvičnou oblastí brněnských horolezců. Každá generace lezců zde zanechala cesty odpovídající své době. Výstupy klenbou Macochy, v masívu Berana a Rorejsů, na Býčí skále i jinde patří k extrémním výstupům na cvičných skalách. Po r. 1980 skupina mladých brněnských lezců překonala většinu významných cest volným, čistým lezením. Pro méně vyspělé horolezce jsou určeny zejména okrajové lokality.

Přístup : z Brna do Adamova nebo Blanska vlakem na trati Brno-Česká Třebová. Přímé autobusové spojení jezdí z Brna do Blanska, do Jedovnic, MHD do Útěchova. Místní spoje od nádraží v Blansku jezdí ke Skalnímu mlýnu, do Sloupu, Boskovic a v letní sezóně k jeskyním Moravského krasu a Hornímu můstku Macochy. Příjezd autem po silnici, která je v blízkosti všech skal, průjezd některými žleby je omezený, parkování na určených parkovištích.

Oblast je rozdělena podle dohody o provozováni horolezecké činnosti v CHKO Moravský kras na několik lokalit:
I .Sloup
II. Pustý žleb
III. Suchý žleb
IV. Macocha
V. Holštejn
VI. Rudické propadání
VII. Křtinské údolí
Samostatnou skupinu tvoří skály u Mokré v údolí Říčky.

Podle dohody o provozování sportovní horolezecké činnosti v CHKO Moravský kras je horolezecká činnost povolena na uvedených lokalitách s tímto omezením:

V oblasti Sloupu
A. Stěny nad hřištěm (cel.).
B. Skály Otec, Matka, Syn (cel.), přístup od budovy C u jeskyně.
C. Hřebenáč (cel.).
D. Žíznivá stěna (OJ).
E. Areál vstupu do jeskyní (OJ).
F. Staré skály (cel.).

V oblasti Pustého žlebu
A. Stěna u jeskyně Sedmnáctka (cel.), nástup po vyznačené trase. Nedolézat nahoru, sestup slaněním (cca 40 m).
B. Černý komín (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
C. Čertova okna (cel.), sestup po vyznačené trase.
D. Stokorunová (cel.), sestup slaněním.
E. Masív Berana a Rorejsů (OŽ - OJ), sestup po Salmově stezce.
F. Loupežnická (OŽ - OJ), sestup a nástup po vyznačené trase.
G. Masív Koně (cel.), sestup slaněním.
H. Stěna nad vodárnou (cel.), přístup po vyznačené trase, sestup slaněním.

V oblasti Suchého žlebu
A. Kateřinský prst (vlevo od Hrany povoleno cel., jinak OJ), sestup po vyznačené trase.
B. Stěna u jeskyně Zbojnické (cel.), nástup ze žl. zn. tur. cesty podél úpatí skalní stěny po vyznačené trase. Sestup po vyznačené trase za Rytířskou jeskyní.
C. Stěna u jeskyně Rytířské (cel.), nástup i sestup stejný jako u bodu B (stěna u jeskyně Zbojnické).
D. Býčí roh (cel.), sestup po vyznačené trase.
E. Stěna u Zrcadla (cel.), nedolézat na vrchol, sestup popř. slaněním.
F. Čertův most (cel.), přístup po tur. znač. cestě.
G. Evka (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
H. Henryho stěna (cel.), sestup po vyznačené trase.
I. Saxifrága (cel.), sestup po vyznačené trase kolem jeskyně Malý pes, nástup do pravé (JV) části stěny, vystupující ze svahu údolí, slaněním.

V oblasti Macochy
A. Stěna pod Horním můstkem. K výstupu je nutné písemné povolení organizace Moravský kras, provoz jeskyní, Svitavská 11, 678 01 Blansko. Bude vydána na základě písemné žádosti, doporučené KHS ČSTV.
B. Klenba nad platem - převis. Cesty budou povolovány zcela výjimečně v období, kdy bude propast Macocha uzavřena pro veřejnost. K výstupu je nutné písemné povolení organizace Moravský kras, vydané na základě písemné žádosti, doporučené KHS ČSTV.

V oblasti Holštejna
A. Buchta (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
B. Stěna nad Holštejnskou jeskyní (cel.), sestup po vyznačené trase.
C. Stěna u Lidomorny (cel.), sestup po vyznačené trase.
D. Kniesova okna (cel.), sestup po vyznačené trase.
E. Stará Rasovna (cel.), sestup po vyznačené trase.

V oblasti Rudického propadání
A. Skály v Kolíbkách (cel.).
B. Stěna nad propadáním (cel.), sestup po vyznačené trase.

V oblasti Křtinshého údolí
A. Kostelík (cel.), sestup po vyznačené trase, event. slaněním.
B. Býčí skála, povolena pouze část stěny vpravo od Zrcadla (cel.), sestup po vyznačené trase.
C. Hop-trop (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
D. Riviéra (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
E. Krkavčí skála (OŽ), nástup i sestup po vyznačené trase.
F. Stěna nad vývěrem Jedovnického potoka (cel.),sestup po vyznačené trase, event. slaněním.

Vysvětlivky:
cel. - horolezecká činnost je povolena celoročně.
OŽ - terény označené zkratkou OŽ jsou uzavřeny od 1.2. do 15.6. z důvodu ochrany živočichů.
OJ - terény označené zkratkou OJ jsou uzavřeny od 15.4. do 30.9. z důvodu zajištění bezpečnosti provozu u turisticky zpřístupněných jeskyní. V době od 15.4. do 30.9. je možný výstup po ukončení provozu a po projednání s vedoucím jeskyně. Každý výstup od 1.10. do 15.4. v době provozu je nutno předem projednat s vedoucím jeskyně.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Horolezectví
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 05.12.2002 v 16:01 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY