CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 17.07.2018
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Aktuální výstavy Polabského muzea v prosinci 2013

přehled aktuálních výstav Polabského muzea v prosinci 2013

LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ
Datum konání: 16.11.2013 - 29.12.2013 09.00 h - 16.00 h
Místo: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Největší a nejrozsáhlejší vánoční výstava - výstava „LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ“ je jako každoročně umístěna do celého areálu skanzenu. V interiérech všech sedmi chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním, jsou v ní předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek, mikulášský průvod s nadílkou. Jedna z chalup je věnována přípravám na Vánoce v polabské lidové kuchyni a tomu, co se nakupovalo na předvánočních trzích. Celá „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“ a štědrovečerním koledováním. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové před sto lety. Vánoční výstava končí ve staré škole tříkrálovou koledou.
Součástí vánoční výstavy je mnoho starých lidových a kostelních betlémů z muzejních sbírek a také současné betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří velká a soustavně rozšiřovaná kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic. V přísálí je opět vystavena velká kolekce z vlastních sbírek pod názvem „Dětské hračky a knížky pod vánočním stromečkem 1890-1950“. Vystřihovací „Betlém z Přerova nad Labem“ od akad. mal. Jiřího Škopka“ se stal inspirací pro jeho další podobu z oblékaných figurek v kabinetu u staré školy.
Na všechny adventní soboty a neděle je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.
Výstava Lidové Vánoce v Polabí 2013 se koná v termínu od 16. listopadu do 29. prosince 2013.
!!! Pro veřejnost otevřeno pátek - neděle od 9.00 do 16.00 hodin. (Poslední vstup v 15.00 hodin). Na tyto dny jsou pro naše návštěvníky připraveny doprovodné akce - více na www.polabskemuzeum.cz.
Pro objednané skupiny a zájezdy otevřeno i ve všední dny úterý až pátek (pondělí zavírací den). Na tyto dny je nutno se objednat.
Ve dnech 25.12. - 29.12. 2013 pro veřejnost otevřeno od 9.00 do 16.00 hodin. (Poslední vstup v 15.00 hodin).
Ve dnech 23.12. (pondělí) a 24. 12. bude zavřeno.

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

RUR – Od rádia k robotice
Datum konání: 22.11.2013 - 16.02.2014 09.00 h - 17.00 h
Místo: Vlastivědné muzeum Nymburk
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu RUR - OD RÁDIA K ROBOTŮ, která je otevřena denně mimo pondělí od 22. listopadu 2013 do 12. ledna 2014 v čase od 9 do 10 hodin ve Vlastivědném muzeu Nymburk.
Výstava představuje zlatý čas české, respektive československé elektrotechniky. Je zaměřena především na přehled radiotelevizní techniky většinou od 30. do 70. let 20. století. Návštěvníci si mohou připomenout aparáty, jimiž vnímali ať sluchem, nebo později i zrakem osudy naší vlasti i celé planety. Většina přístrojů je funkčních a část bude během výstavy zprovozněna. Rádi zavzpomínají i na někdejší československé počítače, např. IQ 151 ad. Výstavu budou uzavírat ukázky moderní robotiky.
Výstava vznikla ve spolupráci s COP Nymburk.

Vlastivědné muzeum Nymburk

Vánoční pohledy, zvyky a obyčeje
Datum konání: 15.11.2013 - 12.01.2014 09.00 h - 17.00 h
Místo: Polabské muzeum Poděbrady
Výstava Vánoční pohledy, zvyky a obyčeje představuje muzejní sbírku starých vánočních a novoročních pohledů z uplynulého století. Na několika stovkách vystavených pohledů můžeme pozorovat vývoj námětů a výrobních technik pohlednic. Výstava je dále doplněna o připomenutí starých lidových zvyků středního Polabí - od sv. Martina, přes Advent, Vánoce až po Tři krále.
Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 15.11. 2013 do 12.1. 2014 od 9 do 17 hodin.

Polabské muzeum Poděbrady

Příběh archeologie
Datum konání: 14.09.2013 - 09.02.2014 09.00 h - 17.00 h
Místo: Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Příběh archeologie do Muzea Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem.
Příběh archeologie - od skromných počátků sběratelů kuriozit až po moderní vědu. Poutavou formou se seznámíte se základními fakty o průběhu a způsobu terénních prací, laboratorního zpracování, ale hlavně s nálezy z jednotlivých období pravěku a středověku ve středním Polabí.
Nejen pro děti je připravený dobrodružný program, ve kterém si vyzkoušíte dovednosti pravěkých řemeslníků a umělců i moderních archeologů.
Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 14. září 2013 do 9. února 2014 od 9 do 17 hodin.

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

150 let Sokola v Poděbradech Datum konání: 20.09.2013 - 26.01.2014 09.00 h - 17.00 h
Místo: Polabské muzeum Poděbrady
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu pod názvem 150 let Sokola v Poděbradech (1863–2013) mapující zajímavou historii tělocvičné jednoty v Poděbradech.
Výstava 150 let Sokola v Poděbradech v Polabském muzeu připomíná významné výročí české tělovýchovné, kulturní a vlastenecké organizace v prostředí lázeňského města středních Čech. Seznamuje návštěvníky s počátky poděbradského Sokola a významnými osobnostmi, které je provázely (estetik M. Tyrš, sochař B. Schnirch nebo první starosta zdejší jednoty H. Šantl). Expozice pokračuje rozvojem sokolského hnutí na konci 19. století, hvězdnou sokolskou chvílí při zakládání, formování a obraně vzniklé Československé republiky (1918–1919) a zlatou dobou spolku během první republiky. Nevyhýbá se pronásledování Sokolů během druhé světové války a poté i komunistickou diktaturou.
Návštěvníky výstavy upoutají desítky dobových fotografií a plakátů i unikátní památky ze sbírek Polabského muzea. Po mnoha desetiletích se veřejnosti představuje např. originál Návrhu poděbradského znaku od Alfonse Muchy nebo defilé sokolských praporů z let 1926–1948 či nově zrestaurovaný promítací stroj, používaný ve 20. letech 20. století pro němé filmy. Většina představených památek unikla díky obětavosti zdejších vlastenců a péči poděbradského muzea likvidaci oběma totalitami, které svíraly naši zemi ve 20. století.

Dobrou chuť s uměním
Datum konání: 03.10.2013 - 29.12.2013 09.00 h - 17.00 h
Místo: Polabské muzeum Poděbrady
Výstava Dobrou chuť s uměním prezentuje jídelní lístky s originálními grafikami předních českých výtvarníků, ze společných večeří či obědů pořádaných po každoročních valných hromadách Spolku českých bibliofilů. Ten si v letošním roce připomíná 105. výročí svého založení.
Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 3. října do 29. prosince 2013 od 9 do 17 hodin ve výstavním prostoru objektu Kunhuta, v těsném sousedství Polabského muzea v Poděbradech. Tato komorní výstava s názvem „Dobrou chuť s uměním“ představuje výběr tisků Spolku českých bibliofilů– menu společných večeří či obědů pořádaných u příležitostí konání valných hromad.
105 let Spolku českých bibliofilů
Spolek českých bibliofilů byl založen v březnu roku 1908 jako dobrovolná organizace sběratelů, příznivců a tvůrců krásných a vzácných knih a tisků se zvláštním zřetelem k umělecké grafice, výzdobě a vazbě knih, jakož i ke všem užitým uměním. Cílem SČB je budit, pěstovat a rozšiřovat lásku k vzácným a krásným knihám a tiskům, k umělecké grafice a ostatním užitým uměním a napomáhat jejich rozšiřování a ochraně. Spolupracuje s umělci na realizaci svých záměrů.
K členům SČB, čestným členům, tvůrcům či spolupracovníkům SČB patřili například Jaroslav Seifert, Dr. Edvard Beneš (zakládající člen SČB), Václav Havel, prof. Jaromír Tesař, Lubomír Voleník, Bohumil Hrabal, Ludvík Kundera, Ivan Slavík, Otto F. Babler, Prokop H. Toman, Jan M. Tomeš, Vladimír Justl, Max Švabinský, Vojtěch Preissig, Zdenka Braunerová, Josef Liesler, Karel Svolinský, Karel Dyrynk, Josef Sonberg, Kamil Lhoták, Josef Jíra, Ota Janeček, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Jaroslav Sůra, Jaroslav Šváb, Ludvika Smrčková, Ludmila Jiřincová ad., ze současných významných tvůrců a spolupracovníků spolku se na aktivitách SČB podíleli a podílejí prof. František Dvořák (čestný předseda SČB), Martin Dyrynk (předseda SČB), Jiří Anderle, Adolf Born, Pavel Roučka, Karel Šiktanc, Karel Šafář, Josef Hrubý, Michal Novotný, Rudolf Matys, Prokop Toman, Gustav Erhart, Petr Ladman, Petr Kábrt, Jiří Dědeček, Jaroslav Hutka ad.
SČB při plnění svého poslání spolupracuje po odborné stránce s příslušnými orgány a institucemi, zejména s Národním muzeem v Praze, s Moravským muzeem v Brně, se státními knihovnami, s Muzeem české literatury v Praze. Provádí kulturní a osvětovou činnost pro své členy se zvláštním zaměřením na knihu a umění vůbec.

PhDr. Jan Vinduška
ředitel
POLABSKÉ MUZEUM,
příspěvková organizace
Palackého 68, 290 55 Poděbrady
tel.: +420 325 612 640
tel.: +420 325 611 807
mobil: +420 604 803 085
e-mail: jan.vinduska@polabskemuzeum.cz
http://www.polabskemuzeum.cz
www.facebook.com/polabskemuzeum

DALŠÍ INFORMACE: Polabské muzeum

 
Zveřejněno 15.12.2013 v 10:55 hodin
Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY