CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Úterý 18.05.2021
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Biosférická rezervace Třeboňsko

Poloha
Plochá rybniční pánev protékaná Lužnicí

Rozloha
70 000 ha

Historie
Vyhlášena v roce 1979, biosférickou rezervací UNESCO prohlášena v roce 1977. Třeboňsko je také mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického (Important Bird Area podle ICB, v současnosti Bird Life International).

Nadmořská výška
410 - 540 m

Příroda
Nevýrazný reliéf Třeboňska má charakter tektonické, velmi ploché sníženiny se stupňovitými okraji, zejména v jižní části. Na více místech je prokázán výskyt vátých písků. Výstavbou rozsáhlých rybničních sítí již od 16. stol. získala dříve relativně velmi monotónní bažinatá krajina svou dnešní rozmanitost, jež nemá jinde u nás obdoby, a střídající vodní a zemědělské plochy a typické osídlení s lesními porosty.

Vzácné a chráněnné druhy
Lesy zaujímají 42 % plochy, většinou jde o druhotné porosty, vyskytuje se zde však velmi cenná varianta borovice třeboňská. Zásah člověka, který nejenže krajinu nepoškodil, ale naopak obohatil, založil dnešní velkou variabilitu podloží a společenstev, která je obývají. Na píscích najdete koniklec jarní, černýš český, na rašeliništích borovici blatku a rojovník bahenní, významné jsou hrázové porosty mohutných dubů, na rybnících a tůních se vyskytuje leknín bílý, stulík žlutý i stulík malý, kotvice plovoucí, bublinatky, rdesty, na mokřadních loukách se setkáte se vstavačovitými. Rašeliniště hostí klikvu bahenní, rosnatku okrouhlolistou, vlochyni, brusinku, borůvku a vřes. Písečné přesypy mají specifickou květenu - smil písečný, písečnatku nejmenší, radyk sítinový. Najdete zde rozmanité druhy hmyzu, mnoho druhů obojživelníků, 25 druhů ryb a nejcennější poklad Třeboňska - ptactvo. Vyskytuje se tu většina našich vodních i bažinných druhů, hnízdí tady volavka bílá i popelavá, hojný je dravý moták pochop, reintrodukován byl orel mořský, je zde mnoho druhů zpěvného ptactva, lovná zvěř, menší drobné šelmy, reintrodukovaný bobr říční a několik párů vydry říční.

Přírodní zajímavosti
Vizír, Červené blato, Ruda, Stará řeka, Hliníř, Kozí vršek, Slepičí vršek, Bukové kopce, meandry Lužnice, Horusická blata, písečný přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pelé, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky. Bližší informace o těchto lokalitách získáte dotazem v inf. středisku CHKO.

Hlavní turistická centra
Přímo v srdci Třeboňska leží město Třeboň, které je také významným turistickým centrem a bývalým středem rožmberského panství s mnoha památkami a dobrými možnostmi ubytování a stravování. Blízko leží České Budějovice, bývalé krajské město jižních Čech. Třeboňsko je též dosažitelné z Jindřichova Hradce, Veselí nad Lužnicí či Tábora.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Biosférická rezervace Třeboňsko
Valy 121
379 90 Třeboň
Česko (CZ)
tel: (+420) 384 721 248
(+420) 384 721 400

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chkot.trebon.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.09.2004 v 16:29 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY